Znalecké ocenění, squeeze-out a Ústavní soud ČR

Přečtěte si článek Lukáše Křístka na téma Znalecké ocenění, squeeze-out a Ústavní soud. Článek vyšel v časopise „Oceňování“, který čtvrtročně vydává Institut oceňování majetku na VŠE v Praze.


znlecke-oceneni-squeeze-out-a-ustavni-soud-cr