Publikace Trestní právo daňové

Problematika daňových trestných činů je velice komplikovaná hlavně z důvodu své mezioborovosti. Vyžaduje současně znalost daňových a trestních zákonů a také porozumění ekonomických souvislostí. Všechny zmíněné vědomosti autoři publikace Trestní právo daňové zúročují. Mezi ně patří i partner BDO Znalex, Lukáš Křístek, spoluautor odborné publikace z vydavatelství C. H. Beck.

Publikace srozumitelně poskytuje vhled do tématu daňových trestných činů, kategorizuje jejich jednotlivé typy a přibližuje způsoby jejich postihu v rovině trestní, ale i v rovině správního soudnictví. Zvláštní pozornost přitom autoři věnují rozdílům v postihu daňových podvodů v oblasti trestní a daňové.