Procesní problémy znalectví

Přečtěte si článek Lukáše Křístka o nedostatcích a problémech vyplývajících ze stávající úpravy znalecké činnosti v občanském soudním řádu a trestním řádu. Článek vyšel v časopise Soudce (6/2017).


soudce_06_17_procesni-problemy-zanlectvi