Článek Soudy, informace po datu ocenění a znalecký posudek

Přečtěte si nový článek Lukáše Křístka, Partnera BDO Znalex, kde reaguje na výhradu k článku „Informace po datu ocenění, a kdy je lze použít“ z časopisu Oceňování 4/2019.

Článek na praktických případech ukazuje, že soud přihlíží při svém rozhodování k informacím po datu ocenění. S těmito informacemi konfrontují znalecký posudek, a hodnotí znalecký posudek. Soudy zároveň konstatují, že znalec k těmto informacím přihlížet nemá.

Text popisuje tři příklady situace.  V jednom případě se jedná o Squeeze-out, v druhém případě o stanovení výše vypořádacího podílu a ve třetím případě o stanovení částky pro nabídku převzetí.


kristek-l-soudy-informace-o-datu-oceneni-a-znalecky-posudek