Informujeme

Vliv typu soudního řízení na oceňování znalcem

Přečtěte si zamyšlení Lukáše Křístka nad vlivem typu soudního řízení na oceňování znalcem. Článek vyšel v Bulletinu advokacie. 

Více zde

Publikace „Transferové ceny“

Štěpánka Kopecká je spoluautorem knihy Transferové ceny vydané nakladatelstvím C. H. Beck, kde zpracovala část „Převodní ceny z pohledu znalce“. Knihu...

Více zde

Nejvyšší soud jako podporu pro své rozhodnutí cituje knihu Lukáše Křístka: Znalectví

Lukáš Křístek je citován nejvyšším soudem. Nejvyšší soud citoval z knihy Lukáše Křístka: Znalectví v judikátu 30 Cdo 3417/2016, ze dne 26....

Více zde

Publikace „Svěřenské fondy – příležitosti a rizika“

Lukáš Křístek je spoluautorem knihy  Svěřenské fondy vydané nakladatelstvím C. H. Beck. Kde zpracoval část  „Znalectví“. Knihu je možné zakoupit...

Více zde

Ústavní soud jako podporu pro své rozhodnutí cituje knihu Lukáše Křístka: Znalectví

Lukáš Křístek je citován ústavním soudem. Ústavní soud citoval z knihy Lukáše Křístka: Znalectví v judikátu III. ÚS 647/15 na straně 14....

Více zde

Návrh změn výše škod v trestním zákoníku

Náš kolega, Lukáš Křístek, byl v DVTV hostem Daniely Drtinové. Hovořili spolu o návrhu zákona o přestupcích. Lukáš Křístek totiž...

Více zde

Zničení důkazu znalcem

Znalecký posudek je důkazem, stejně jako jiné důkazy. Je však důkazem odvozeným. Znalec zkoumá prvotní důkazy (účetní výkazy, brzdná dráha...

Více zde

Na co si mají dát znalci pozor

Dne 10. 8. 2017 byl prvoinstančně (nepravomocně) odsouzen znalec z oboru dopravy, který vypracoval posudek v trestní věci Janoušek, pro advokáta pana...

Více zde

VšeZNALEX č. 6

Přinášíme 6. vydání našeho občasníku nejen o znalectví.

Více zde

Most, posudek, rozsudek

V prosinci minulého roku soud vyhlásil zprošťující rozsudek nad skupinou obviněnou v souvislosti s pádem mostu ve Studénce. Trestní soud posuzoval vinu 10...

Více zde

Škoda v trestním právu a zvyšování cen

V současné době jsme svědky debaty nad možností zvýšení hranice škody či prospěchu pro trestný čin – viz. článek „Je 5000 korun...

Více zde

VšeZNALEX č. 5

Přinášíme 5. vydání našeho občasníku nejen o znalectví.

Více zde

Publikace ZNALECTVÍ

Publikace Znalectví, jejímž autorem je Lukáš Křístek, pojednává o znalecké činnosti obecně. Věnuje se zásadám, na kterých moderní znalecká činnost...

Více zde

Soudce a znalec

Přečtěte si zamyšlení Lukáše Křístka nad vztahem soudce a znalce. Článek vyšel v časopise Soudce (10/2017).

Více zde

VšeZNALEX č. 4

Přinášíme 4. vydání našeho občasníku nejen o znalectví.

Více zde

VšeZNALEX č. 3

Přinášíme 3. vydání našeho občasníku nejen o znalectví.

Více zde

VšeZNALEX č. 2

Přinášíme 2. vydání našeho občasníku nejen o znalectví.

Více zde

VšeZNALEX č. 1

Přinášíme 1. vydání našeho občasníku nejen o znalectví.

Více zde

Procesní problémy znalectví

Přečtěte si článek Lukáše Křístka o nedostatcích a problémech vyplývajících ze stávající úpravy znalecké činnosti v občanském soudním řádu a...

Více zde

Rozhovor – Návrh znaleckého zákona je diskriminační a může rozložit profesi

Přečtěte si rozhovor s Lukášem Křístkem na téma vládního návrhu zákona o znalcích. Rozhovor vyšel na serveru www.ceska-justice.cz.

Více zde

Oceňování metodou srovnávací

Přečtěte si nás článek o oceňování metodou srovnávací, který vyšel v Bulletinu advokacie.

Více zde

Hodnocení znaleckého posudku (a nekvalitní judikatura)

Přečtěte si nás článek o hodnocení znaleckého posudku, který vyšel v časopisu Soudce.

Více zde

Jak má vypadat znalecký posudek

Přečtěte si nás článek o tom, jak má vypadat znalecký posudek, který vyšel v časopisu Soudce.

Více zde

Občanský soudní řád – odstranění či omezení § 127a je chybou, ale jak řešit problém?

Přečtěte si nás článek o odstranění či omezení § 127, který vyšel v časopisu Soudce.

Více zde