Informujeme

VšeZNALEX č. 5

Přinášíme 5. vydání našeho občasníku nejen o znalectví.

Více zde

Soudce a znalec

Přečtěte si zamyšlení Lukáše Křístka nad vztahem soudce a znalce. Článek vyšel v časopise Soudce (10/2017).

Více zde

Publikace ZNALECTVÍ

Publikace Znalectví, jejímž autorem je Lukáš Křístek, pojednává o znalecké činnosti obecně. Věnuje se zásadám, na kterých moderní znalecká činnost...

Více zde

VšeZNALEX č. 4

Přinášíme 4. vydání našeho občasníku nejen o znalectví.

Více zde

VšeZNALEX č. 3

Přinášíme 3. vydání našeho občasníku nejen o znalectví.

Více zde

VšeZNALEX č. 2

Přinášíme 2. vydání našeho občasníku nejen o znalectví.

Více zde

VšeZNALEX č. 1

Přinášíme 1. vydání našeho občasníku nejen o znalectví.

Více zde

Procesní problémy znalectví

Přečtěte si článek Lukáše Křístka o nedostatcích a problémech vyplývajících ze stávající úpravy znalecké činnosti v občanském soudním řádu a...

Více zde

Rozhovor – Návrh znaleckého zákona je diskriminační a může rozložit profesi

Přečtěte si rozhovor s Lukášem Křístkem na téma vládního návrhu zákona o znalcích. Rozhovor vyšel na serveru www.ceska-justice.cz.

Více zde

Oceňování metodou srovnávací

Přečtěte si nás článek o oceňování metodou srovnávací, který vyšel v Bulletinu advokacie.

Více zde

Hodnocení znaleckého posudku (a nekvalitní judikatura)

Přečtěte si nás článek o hodnocení znaleckého posudku, který vyšel v časopisu Soudce.

Více zde

Jak má vypadat znalecký posudek

Přečtěte si nás článek o tom, jak má vypadat znalecký posudek, který vyšel v časopisu Soudce.

Více zde

Občanský soudní řád – odstranění či omezení § 127a je chybou, ale jak řešit problém?

Přečtěte si nás článek o odstranění či omezení § 127, který vyšel v časopisu Soudce.

Více zde