Znalex - Aktuality

Archiv aktualit
  • Znaleckému ústavu společnosti ZNALEX, s.r.o. bylo ministryní spravedlnosti rozšířeno znalecké opravnění s účinností ode dne 19. ledna 2010. V rámci oboru ekonomika tak má nově znalecký ústav oprávnění na posuzování přeměn obchodních společností a družstev, oceňování nemovitostí, studie reálnosti investičního záměru, analýtu nejvyššího a nejlepšího využití majetku, posuzování škod a vypracování posudků podle právních předpisů o insolvenci.

  • V časopise Právní rádce č. 12/2009 byl publikován článek Ing. Křístka

  • Člen našeho týmu, Ing. Luděk Carbol, ukončil studium Právnické fakulty UK v Praze a byl slavnostně promován magistrem práv.

  • V časopise Právní rádce č. 8/2009 byl publikován článek Ing. Carbola a Ing. Křístka

  • Člen našeho týmu, Ing. Lukáš Křístek, ukončil studium Právnické fakulty UK v Praze a byl slavnostně promován magistrem práv.

  • V čísle 4/2009 časopisu Právní rádce byl publikován článek Ústavněprávní rozměr znalecké činnosti

  • V čísle 3/2009 byl publikován článek ing. Křístka Oceňování metodou srovnávací