Na základě žádosti společnosti ZNALEX, s.r.o. bylo rozšířeno znalecké oprávnění znaleckého ústavu. Ministryně spravedlnosti JUDr. Daniela Kovářová svým rozhodnutím ze dne 19. ledna 2010 mění znaleckou činnost znaleckého ústavu společnosti ZNALEX, s.r.o. Nově má znalecký ústav oprávnění na:

  • posuzování přeměn obchodních společností a družstev (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka a změna právní formy)
  • oceňování nemovitostí
  • studie reálnosti investičního záměru
  • analýza nejvyššího a nejlepšího využití majetku
  • posuzování škod
  • vypracování posudků podle právních předpisů o insolvenci.

Znalecký ústav tak rozšiřuje své služby při vypracovávání znaleckých posudků, odborních zpráv a finančních expertíz.

Rozhodnutí ministryně spravedlnosti si můžete prohlédnout zde.