Článek Několik poznámek k právnímu postavení znalců a tlumočníků je reakcí na článek profesora Telce uveřejněném v časopisu Právní rádce č. 10/2009. Článek Ing. Křístka rozebírá judikaturu hodnotící znalecké posudky a sankce znalců za nekvalitní znalecké posudky.