Znalex - Úpadkové právo

Nabídka služeb
Úpadkové právo

vypracování znaleckých posudku pro účely ocenění majetkové podstaty v případě řešení úpadku reorganizací nebo konkurzem dle insolvenčního zákona - § 153, § 219, § 392 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

(30.07.2009)

Zeptejte se nás

Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.