Znalex - Obchodní právo

Nabídka služeb
Obchodní právo

Nesporné řízení

 • ocenění nepeněžitého vkladu dle § 59, odst. 3 a 4
 • ocenění jmění společnosti a znalecká zpráva při fúzi sloučením nebo splynutím - § 73 an, § 92 an, § 112 an zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností
 • ocenění jmění a znalecká zpráva při rozdělení společnosti - § 253 an zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností
 • ocenění jmění a znalecká zpráva při převodu jmění na společníka - § 342 an zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností
 • ocenění jmění a znalecká zpráva při změně právní formy - § 367 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností
 • prozkoumání přiměřenosti výše protiplnění při nabídkách převzetí - § 44 odst. 3 a 4 zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí
 • ocenění akcií pro doložení přiměřenosti protiplnění při veřejném návrhu na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů podle § 183a, odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • ocenění akcií - § 186a, odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • přezkoumání ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku - § 190f zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • ocenění majetku určeného pro převod mezi osobami spřízněnými - § 196a odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • ocenění ručení podle § 196a odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • ocenění akcií podle § 183m zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník - squeeze out
 • stanovení hodnoty obchodního podílu v případě jeho převodu na zástavního věřitele – 117a odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Sporné řízení

 • přezkoumání zprávy o vztazích dle § 66a, odst. 12 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
 • znalecké posudky v obchodněprávních sporech
 • revizní znalecké posudky v obchodněprávních sporech
(30.07.2009)

Zeptejte se nás

Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.