Znalex - Dokumenty

Dokumenty
(zápis do seznamu znaleckých ústavů)
(zápis do seznamu znaleckých ústavů 2)
(jmenování Lukáše Křístka znalcem)
(koncesní listina)
(výpis z obchodního rejstříku 1)
(výpis z obchodního rejstříku 2)
(jmenování Kristiny Gajdové (Kupcové) znalcem)
rozšíření znalectví o TP.jpg