Úvodní stránka

nesmazatelne
Vítejte na našich stránkách

Znalecký ústav pro EKONOMIKU

Společnost ZNALEX je zapsána do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru Ekonomika a stala se znaleckým ústavem se zaměřením na oceňování. Znalecký ústav je zaměřen na vypracovávání znaleckých posudků a odborných expertíz v oblasti ekonomie a oceňování majetku. Naše služby poskytujeme jak jednotlivcům, tak obchodním společnostem působícím na českém trhu.

Znalecké služby nabízené našim klientům pokrývají potřeby vznikající zejména při aplikaci obchodního zákoníku a při sporech v souvislosti s podnikatelkou činností zasahující do práva obchodního, občanského a trestního. Rovněž vypracováváme revizní znalecké posudky v rámci našeho znaleckého oprávnění. K dalším službám mimo znaleckou činnost patří zpracování odborných zpráv podle individuálních potřeb klientů (investiční rozhodování, obchodní jednání, podklady pro manažerská rozhodnutí).

Představení společnosti

Společnost ZNALEX vznikla v roce 2006. Svojí činností navazuje na práci vykonávanou společníky v předchozích letech ve znaleckém ústavu auditorské společnosti.

Společnost ZNALEX byla zapsán do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru Ekonomika a stala se znaleckým ústavem se zaměřením na oceňování.

K samozřejmým součástem našich služeb patří úvodní konzultace s klientem a navržení možných řešení a přístupů, včetně ekonomického, účetního, daňového a právního rozboru.

Našim klientům nabízíme svým klientům vysokou odbornost a maximální využití znalostí a zkušeností v oblasti oceňování, individuální přístup a v neposlední řadě diskrétnost.

Mezi nejvýznamnější zakázky, na kterých tým znaleckého ústavu pracoval v minulosti patří zejména unbundling pro ČEZ a.s. a pro RWE Transgas a.s., transformace skupiny Lasselsberger a.s., squeeze outy (např. Synthesia a.s. a Jihostroj Velešín a.s.).

Výjimečnost

Naší předností je vypracovávání znaleckých posudků založených na principech formální logiky s využitím základních principů dokazování a na snadné přezkoumatelnosti.

Klientům po vyjasnění znaleckého úkolu naznačíme oceňovací postupy a metody, kterými budeme postupovat a specifikujeme nezbytné podklady. Samozřejmostí pro náš znalecký ústav je pomoc a rada klientovi v sestavování podkladů. Nelpíme na přehnaném formalizmu a nezatěžujeme klienta neadekvátními požadavky, které zbytečně zatěžují a znaleckému ústavu nepomohou.

Vzhledem k dlouholeté zkušenosti společníků dokážeme klientům poradit s optimálním řešením. Naší filozofií je šetřit čas a prostředky klienta a nehledat komplikovaná řešení tam, kde existují osvědčené postupy s cílem pomoci klientům soustředit se na podstatné, v konkrétních případech předvídat a správně vymezit hlavní rizika a oceňovacími postupy a metodami je za pomocí maximální transparentnosti posudku eliminovat.

Znalecký ústav úzce spolupracuje s odborníky v oblasti daní a účetnictví a právníky.

Společníci Luděk Carbol a Lukáš Křístek dokončili studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Právnické znalosti těmto inženýrům ekonomie umožňují střídat ekonomický a právnický pohled na problematiku, čímž pomáhají zadavateli skloubit jeho představy s reálným životem ve sporných záležitostech.

(09.02.2009)
Aktuality
  • Znaleckému ústavu společnosti ZNALEX, s.r.o. bylo ministryní spravedlnosti rozšířeno znalecké opravnění s účinností ode dne 19. ledna 2010. V rámci oboru ekonomika tak má nově znalecký ústav oprávnění na posuzování přeměn obchodních společností a družstev, oceňování nemovitostí, studie reálnosti investičního záměru, analýtu nejvyššího a nejlepšího využití majetku, posuzování škod a vypracování posudků podle právních předpisů o insolvenci.

  • V časopise Právní rádce č. 12/2009 byl publikován článek Ing. Křístka

  • Člen našeho týmu, Ing. Luděk Carbol, ukončil studium Právnické fakulty UK v Praze a byl slavnostně promován magistrem práv.